آیا خرید خودرو واقعا سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؟

در
دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده

امروزه خودرو یکی از مهم‌ترین کالاهای مدنظر مردم برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود اما این کار تا چه اندازه سودآور است؟!

کاهش ارزش خودرو با گذر زمان

برای اینکه بتوان خودرو را یک سرمایه‌گذاری دانست باید شامل افزایش ارزش در بازار شود. داستان افزایش ارزش خودرو در بازارهایی با ثبات بیشتر مانند ایالات‌متحده، آلمان و… در برابر ایران کمی متفاوت است. به‌صورت عمومی، شما اگر کالایی مصرفی (نه هنری) را خریداری کنید، پس از مدتی از ارزش آن کاسته می‌شود چراکه کاربری و فایده این محصول با عمر آن رابطه وارونه دارد. هرچه گوشی همراه شما قدیمی‌تر باشد کاربرد کمتری دارد پس ارزش کمتری هم خواهد داشت.

همین داستان درباره خودروها نیز صدق می‌کند. در کشورهای پیشرفته‌تر که هر روز فناوری جدید محصولات قدیمی را کنار می‌زند و رقابت در بازار به وفور به چشم می‌خورد، ارزش محصولات کاربردی با گذر عمرشان کاسته می‌شود. رسانه «بالانس» کاهش ارزش خودرو در گذر زمان را یک دلیل مهم می‌شمارد که خودرو را از لیست دارایی‌های قابل‌سرمایه‌گذاری خارج می‌کند.

جدا از خودروهایی که کلکسیونی برشمرده می‌شوند یا ابرخودروها که جایی در کشور ما ندارند، منطقی آن است که با گذر زمان ارزش خودروهای کاربردی کاهش پیدا کند. حقیقت هم همین است.

کاهش ارزش خودرو با گذر زمان

برای اینکه بتوان خودرو را یک سرمایه‌گذاری دانست باید شامل افزایش ارزش در بازار شود. داستان افزایش ارزش خودرو در بازارهایی با ثبات بیشتر مانند ایالات‌متحده، آلمان و… در برابر ایران کمی متفاوت است. به‌صورت عمومی، شما اگر کالایی مصرفی (نه هنری) را خریداری کنید، پس از مدتی از ارزش آن کاسته می‌شود چراکه کاربری و فایده این محصول با عمر آن رابطه وارونه دارد. هرچه گوشی همراه شما قدیمی‌تر باشد کاربرد کمتری دارد پس ارزش کمتری هم خواهد داشت.

همین داستان درباره خودروها نیز صدق می‌کند. در کشورهای پیشرفته‌تر که هر روز فناوری جدید محصولات قدیمی را کنار می‌زند و رقابت در بازار به وفور به چشم می‌خورد، ارزش محصولات کاربردی با گذر عمرشان کاسته می‌شود. رسانه «بالانس» کاهش ارزش خودرو در گذر زمان را یک دلیل مهم می‌شمارد که خودرو را از لیست دارایی‌های قابل‌سرمایه‌گذاری خارج می‌کند.

جدا از خودروهایی که کلکسیونی برشمرده می‌شوند یا ابرخودروها که جایی در کشور ما ندارند، منطقی آن است که با گذر زمان ارزش خودروهای کاربردی کاهش پیدا کند. حقیقت هم همین است.

بنابراین خرید خودرو سرمایه‌گذاری نیست!